Μυζήθρα

Mizithra

Myzithra is a traditional type of cheese. It is made from sheep’s and goat’s whey with the addition of fresh milk.

It has a salty and spicy taste.
It is mainly used with pasta. It is a low-fat cheese that, thanks to the absence of moisture, can be stored for a long period of time without its taste been affected.

Characteristics

Συσκευασία:
Vacuum
Είδος:
Cheese
Ιδανικό για:
Grated on pasta
Προέλευση γάλακτος
Goat milk
Γεύση:
Spicy, Sweetish
Άλλα:
Maintain long due to the low moisture